WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ogloszenie_walne 2017

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego z działalności obecnego Zarządu za rok 2016.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

5. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.

6. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego.

7. Zamknięcie zebrania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress